Over Stichting GAAF Muziektheater

Stichting GAAF Muziektheater creëert grensoverstijgend muziektheater dat mensen verbindt en maatschappelijke onderwerpen op een frisse manier belicht door middel van aansprekende en uitdagende muziektheaterproducties.

Over GAAF

In haar producties brengt stichting GAAF Muziektheater jong en ouder muzikaal talent, amateurs, professionals en autochtone en niet–westerse Nederlanders samen en creëert een uitwisseling waarbij speelplezier en kwaliteit hand in hand gaan. Zo hoopt zij bij te dragen aan het niveau van muziektheater in Nederland en een breder begrip en interesse voor muziektheater te kweken.

Ieder seizoen nieuwe projecten

Ieder seizoen produceert stichting GAAF Muziektheater een mix van educatieve projecten en commerciële producties uit het opera-, operette- en musicalrepertoire. De stichting brengt zowel nieuw als bestaand Nederlands en buitenlands repertoire en is daarbij geïnspireerd door de veelzijdigheid van het genre. Muziektheater is grenzeloos: of je nu luistert naar de rijke Off-Broadwaytraditie of de monumentale opera’s uit de Romantiek, je maakt kennis met een veelheid aan artistieke werkelijkheden, visies en keuzes. Muziektheater verbindt: niet alleen genres en disciplines, maar ook overtuigingen, denkbeelden en mensen. En muziektheater overstijgt – juist door te verbinden en te beschouwen – die gestelde waarden.

Toekomstvisie

In de periode 2020 – 2023 wil stichting GAAF Muziektheater zich ontwikkelen tot een geëngageerde muzikale organisatie in het hart van de regio Gooi en Vechtstreek. De stichting streeft naar het produceren van drie producties per jaar en zoekt daarbij naar een balans tussen amateur-, educatie-, en professionele projecten. Zij tracht deze dimensies samen te brengen en te verbinden. Tevens probeert zij – waar kan en waar nodig – lokale initiatieven te ondersteunen, verder te ontwikkelen en te stimuleren. Zij zoekt daarbij de samenwerking met scholen, en muziek-, theater- en toneelverenigingen in de regio.

De organisatie

Stichting GAAF Muziektheater is per 21 januari 2020 een stichting zonder winstoogmerk die met haar activiteiten het algemeen belang dient. De stichting streeft ernaar in 2020 de ANBI-status te verwerven en werkt binnen de daarvoor geldende richtlijnen.

De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met de volgende gegevens:

Stichting GAAF Muziektheater
Soestdijkerstraatweg 16
1213XA, Hilversum
KvK-nummer: 77038576

De bestuursleden, die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen, zijn achtereenvolgens:

de heer Robin Jai de Bruijn – voorzitter;
de heer Jacobus Hidde Fennema – secretaris;
de heer Bing Thed Jacques Windt – penningmeester.